Sundets juvel

Den lilla ön mellan Landskrona och Danmark sägs ha tillkommit då en jätte tappade en klump jord i havet. Men ön är nog allra mest känd för sin skönhet. Och skönheter ska betraktas långsamt. Helst i en cykels hastighet.

Ven reser sig ur Öresund.

Mysiga Vens historia sträcker sig långt tillbaka i århundrade, där Tycho Brahe spelar en framstående huvudroll. Men under istiden existerade inte Ven som ö. Ven var en del av den landbrygga som fanns mellan nuvarande Skåne och Själland. När isen smälte steg Östersjön långsamt fram och ökade trycket på landbryggan som slutligen brast och drog nästan med sig en hel ås mellan Skåne och Själland. I nutid finns resterna kvar av åsen i Glumslövs backar i Skåne, Ven och Klampenborg på danska sidan av Öresund.

Idag bor det cirka 370 personer på Ven året runt och är endast 7,5 kvadratmeter stor. Ön ligger 4,5 km utanför den skånska kusten, 8,5 från den närmaste punkten i Danmark. Ön är en enda platå som ligger 39 meter över havet som ständigt är i nedbrytning av naturens element.

De stora näringarna på ön är främst turism, fiske, sjöfart och jordbruk. Tidigare fanns flera tegelbruk. Huvudort på Ven är Tuna by som ligger nära öns mitt. På Ven finns 3 hamnar, Kyrkbacken kallas fiskeläget och hamnen på öns västkust. Bäckviken fungerar som centrum för transport till och från ön, den tredje hamnen är Norreborg och finns på den nordöstra sidan av ön.

Tycho Brahe kommer till ön.

Den danske vetenskapsmannen Tycho Brahe byggde på 1500-talet sitt slott Uranienborg och sitt observatorium Stjerneborg ungefär mitt på ön. Tycho Brahe föddes på Knutstorp under Skånes danska tid. Han slog igenom som astronom 1572 då han upptäckte en supernova i stjärnbilden Cassiopeja. 1576 erbjöds Tycho Brahe Ven som förläning av den danske kungen Fredrik II. Där lät han uppföra slottet Uraniborg och ett stort observatoriekomplex, Stjärneborg. Sedan Fredrik II avlidit uppstod en konflikt mellan Tycho Brahe och den nya danska regimen. Brahe hade misskött en del av sina tjänster som länsherre. 1597 lämnade han Ven och reste till Prag, där han dog 1601.

Hwaithsen blir Ven.

År 1231 heter exempelvis ön Hwaithsen i I kung Valdemars jordebok. Ön tillhörde formellt Danmark före och efter Freden i Roskilde år 1658, men den besattes samma år av svenska trupper. År 1660 blev Ven svenskt i och med Freden i Köpenhamn. Svenskarnas avgörande trumfkort var att Ven, som av tradition ansågs vara själländskt, 1654 hade bytt län från Kronborgs län till Helsingborgs län vilket ansågs bevisa att ön var skånsk och således skulle vara en svensk ö.


Det planerades sedan att Sverige skulle befästa ön med 2 000 man tillsammans med artilleri, men planerna stannade vid ritbordet. Ön ockuperades under Skånska kriget 1676–1679 av Danmark och förblev danskt fram tills krigsslutet. Därefter har utvecklingen gått betydligt lugnare på ön trots att man alltid påverkats starkt av kris- och orostider som napoleonkrigen och andra världskriget vilket ledde till perioder av stark militär närvaro på ön.

1876–1877 byggdes den första hamnen på Ven, vid Kyrkbacken på öns västra sida. Denna följdes snabbt av ytterligare två. Hamnarna innebar att en mängd skutskeppare kom att ha sin hemvist på Ven.

Under 1930-talet bodde runt 1 300 personer på ön vilket är befolkningsrekordet. Därefter har en avfolkning skett och idag bor där runt 370 personer permanent.

Efter 1906 års svenska stavningsreform försvann h som första bokstav i ord som (h)vad, (h)varför och liknande. Detta gällde även ortnamn men (H)ven förblev Hven fram till 1958 då man beslutade att stryka H:et trots lokalbefolkningens protester. Postortens namn är Sankt Ibb (efter det tidigare församlingsnamnet).