csm_Islandofven1080x1080white_2cb3127034
Om_Ven_banner

Ven mitt i Öresund

Vår lilla ö mitt emellan Landskrona och Danmark sägs ha tillkommit då en jätte tappade en klump jord i havet. Men ön är nog allra mest känd för sin skönhet. Och skönheter ska betraktas långsamt. Vi föreslår gående eller i en cykels hastighet.

 

 

DSC03502-1

Vens historia

Vens historia sträcker sig långt tillbaka men dock inte längre än straks efter istiden. Innan existerade inte Ven som ö. Ven var en del av den landbrygga som fanns mellan nuvarande Skåne och Själland. När isen smälte steg Östersjön långsamt fram och ökade trycket på landbryggan som slutligen brast och drog nästan med sig en hel ås mellan Skåne och Själland. I nutid finns resterna kvar av åsen i Glumslövs backar i Skåne, Ven och Klampenborg på danska sidan av Öresund.

Vi är ett fint lilla samhälle

Idag bor det cirka 400 personer på Ven året runt och är endast 7,5 kvadratkilometer stor. Ön ligger 4,5 km utanför den skånska kusten, 8,5 från den närmaste punkten i Danmark. Vi har skola, äldravård, dagis, brandkår, redningstjänst, lokalbus, affär och även ett litet gym. Men mest av allt här vi varandra.

 

DSC05235
DSC09952

Jobb & infrastruktur

De främsta näringarna på ön är turism, fiske, sjöfart och jordbruk. För i tiden fanns fem stora tegelbruk här bodde runt 1500 människor här. Huvudort på Ven är Tuna by som ligger nära öns mitt. På Ven finns 3 hamnar, Kyrkbacken kallas fiskeläget och hamnen på öns västkust. Bäckviken fungerar som centrum för transport till och från ön, den tredje hamnen är Norreborg och finns på den nordöstra sidan av ön.

Främsta vägen till och från ön för vi som lever här är med Ven Trafiken. 9 avgånger varje dag och därtill runt 6 extra dagliga avgånger under sommaren.

Tycho Brahe kommer till ön

Den danske vetenskapsmannen Tycho Brahe byggde på 1500-talet sitt slott Uranienborg och sitt observatorium Stjerneborg ungefär mitt på ön. Tycho Brahe föddes på Knutstorp under Skånes danska tid. Han slog igenom som astronom 1572 då han upptäckte en supernova i stjärnbilden Cassiopeja. 1576 erbjöds Tycho Brahe Ven som förläning av den danske kungen Fredrik II. Där lät han uppföra slottet Uraniborg och ett stort observatoriekomplex, Stjärneborg. Sedan Fredrik II avlidit uppstod en konflikt mellan Tycho Brahe och den nya danska regimen. Brahe hade misskött en del av sina tjänster som länsherre. 1597 lämnade han Ven och reste till Prag, där han dog 1601.

Hela historien fås bäst med ett besök på Tycho Brahe Museet mitt på ön.

DSC03233
DSC04759

Hwaithsen blir Ven

År 1231 heter exempelvis ön Hwaithsen i I kung Valdemars jordebok. Ön tillhörde formellt Danmark före och efter Freden i Roskilde år 1658, men den besattes samma år av svenska trupper. År 1660 blev Ven svenskt i och med Freden i Roskilde. 

1876–1877 byggdes den första hamnen på Ven, vid Kyrkbacken på öns västra sida. Denna följdes snabbt av ytterligare två. Hamnarna innebar att en mängd skutskeppare kom att ha sin hemvist på Ven.

Efter 1906 års svenska stavningsreform försvann h som första bokstav i ord som (h)vad, (h)varför och liknande. Detta gällde även ortnamn men (H)ven förblev Hven fram till 1958 då man beslutade att stryka H:et trots lokalbefolkningens protester. 

 

 

Group 34

Ett lyxigt sätt att campa

Group 35

Kolla in vår Strandguide!

Group 26 (3)

Ven Cykeluthyrning